Leszármazás-kutatás

Mi is az a leszármazás-kutatás?

Egyszerűen kifejezve a klasszikus családfa fordítottjaként határozható meg.
A leszármazás-kutatás során a közös ős, azaz a vizsgált személy (lat.: probandus) minden lemenő ágát kutatjuk, amely során egy lefelé szélesedő és időben előrefelé haladó családfa ábrát kapunk, amelyet a származástan leszármazási táblának nevez.


Hány személy kerül ábrázolásra az elkészült leszármazási családfán?

A leszármazási családfán ábrázolásra kerülnek a vizsgált személy gyermekei, unokái, dédunokái, ükunokái, szépunokái és a további ősunokái, egészen addig amíg az írott források rendelkezésünkre állnak, és a személyiségi jogokat érintő levéltári kutatási korlátozások megengedik.
Az elkészült leszármazási családfa legalján alapvetően:
 • a legalább 130 vagy 90 éve született
 • a legalább 86 vagy 60 éve házasságot kötött
 • a legalább 30 éve elhunyt személyek kerülnek ábrázolásra!
A még élő rokonság felkutatása csak a megbízó és minden érintett hozzájárulásával lehetséges!

A leszármazási családfán szereplő személyek száma előre meghatározhatatlan, mivel függ:
 • a vizsgált személy mikor élt
 • a vizsgált személy és leszármazottainak fertilitásától (termékenységétől)
 • a történelmi gyermekhalandóságtól
 • hány nemzedék származott a vizsgált személytől napjainkig
Azonban az ősfakutatáshoz hasonlóan ritkán kutatható fel minden leszármazási ág minden egyes személye, mivel számos tényező akadályozhatja a kutatást, ezzel csökkentve a vizsgált személy leszármazottainak számát:
 • a történelem során elpusztult anyakönyvek
 • az írott források hiánya
 • a lakóhelytől távolra költözés
 • családi kapcsolatok felbomlása
 • törvényi kutatási korlátozások
Milyen régen élt őstől kezdődhet a leszármazási családfa?

Nemesi ős esetén akár középkortól is kezdődhet a leszármazási családfa, amelyet okleveles források és történelmi leszármazási táblák segítségével kell elvezetni a XVIII. századi anyakönyvezés kezdetéig. Polgári ős esetén a XVI–XVII. századtól, közrendű ős esetén a XVII. század második felétől kezdődhet a leszármazási családfa.

Milyen adatokat ismerhetünk meg a felkutatott személyekről?

A felkutatott személyek nevén túl megismerhetjük az ún. anyakönyvi adataikat:
 • a születés helye és dátuma napra pontosan
 • a házasságkötés helye és dátuma napra pontosan
 • a halál helye és dátuma napra pontosan
Az anyakönyvi adatokon túl a forrásokból megismerhetjük a felkutatott személyek:
 • vallását, felekezeti hovatartozását
 • társadalmi jogállását (főnemes, nemes, polgár, mezővárosi polgár, jobbágy stb.)
 • foglalkozását
 • házasságkötésnél és halálozásnál a családi állapotát (nőtlen, hajadon, özvegy)
 • halálának okát, betegségét
A levéltári forrásokból megismerhetjük továbbá:
 • nemesek esetén címeres- és adománylevelüket, nemességvizsgálataikat, birtokaikat, stb.
 • közrendűek esetén földesurukat, telküket, földjeiket, haszonállataikat, adóterheiket, kötelezettségeiket, stb.
 • katonai szolgálatukat, hol és melyik alakulatnál, fegyvernemnél teljesítettek szolgálatot, stb.

Csak a mai Magyarország területén élt ősömet és leszármazottait ismerhetem meg?

Nem. A leszármazás-kutatás szolgáltatása a mai, trianoni Magyarország határain túl a történelmi Magyarország, sőt az egykori Osztrák-Magyar Monarchia területére is kiterjed, azonban előzetes kutatások alapján akár Európa vagy a világ bármely országából származó őstől igyekszek kikutatni a leszármazottakat.


Mennyi időt vesz igénybe a leszármazás-kutatás?

A leszármazás-kutatás a kiindulási adatok rendelkezésre bocsátását követően, a kutatás megkezdésétől számított 1–6 hónapon belül kerül befejezésre, belföldi kutatás esetén. Mindez főleg a vizsgált személy történelmi kiindulókorától függ.

Mennyibe kerül a leszármazás-kutatás?

Minden az írott források lehetőségeitől és a megbízó igényeitől függ. Ön előre meghatározhatja a kutatásra szánt maximális összeget, melyet a megbízási szerződésben a kutatás megkezdésekor rögzítünk. Megbízása esetén csak olyan kutatásért kell fizetnie, amihez „kézzel fogható” digitalizált írott forrást vagy törvényi korlátozás esetén pontos levéltári hivatkozást tudok mellékelni!
Tehát a kutatás díja forrásalapú sikerdíjas formájú, amennyi forrást sikerül a családfa kutatása során fellelni és digitalizált másolatot készíteni róla, annyi lesz a kutatás végleges díja.

A LESZÁRMAZÁS-KUTATÁS KÖLTSÉGEI
A forrásalapú díjszámítás
1. Megbízási díj

A leszármazás-kutatás előtt szükséges egy megbízási díjat megrendelésként kifizetni, melynek összege:
50.000 Ft
Mely összeg a leszármazás-kutatás további költségeibe teljes egészében felszámolásra kerül, mintegy kaucióként.

2. Forrásalapú díjszámítás
 • Anyakönyvi forrás (születés, házasságkötés, halálozás):
  • 1895. X. 1.– 1980. XII. 31.: 1.500 Ft/db (határon túli forrás esetén: 3.000 Ft/db)
  • 1800. I. 1. – 1895. IX. 30.: 1.000 Ft/db (határon túli forrás esetén: 2.000 Ft/db)
  • 1587–1799. XII. 31.: 2.000 Ft/db (határon túli forrás esetén: 4.000 Ft/db)
  • Könyvtári forrás:
   • Digitalizált: 1.500 Ft/db
   • Papír alapú: 1.000 Ft/oldal
   • Levéltári forrás:
    • Digitalizált: 1.500 Ft/db
    • Papír alapú: 1.000 Ft/oldal
    A családfakutatás legfőbb forrásai az anyakönyvek, ezek kutatásával lehet megismerni a felmenők legfőbb életeseményeinek adatait, továbblépni nemzedékről nemzedékre.
    • Az állami vagy polgári anyakönyveket 1895. október 1-től vezetik, és a ma érvényben lévő szigorú törvényi szabályozásai (levéltári törvény: 1995. évi LXVI. tv., 27/2015. EMMI rendelet, anyakönyvi törvény: 2010. évi I. tv., infótörvény: 2011. évi CXII. tv., stb.) miatt ezek kutatása magasabb díjazással kerül felszámításra.
    • A XIX. század (1800-as évek) felekezeti anyakönyvei a legjobban kutatható szegmense az anyakönyveknek, így ennek a kutatási díja a legalacsonyabb.
    • Az XVI–XVIII. század anyakönyveinek a kutatása a későbbiekhez képest jóval több szakértelmet és időt igényel, így ezek kutatási díja a legmagasabb.
    • A könyvtári és levéltári források folyamatosan bővülő digitalizált adatbázisaiból egy-egy forrásrészt oldalszámtól függetlenül egy darabként, a papíralapú forrásoknál a digitalizálási költségek miatt oldalanként kerül felszámításra a kutatási díj.
    Az elkészült családfához minden fellelt forrás digitalizált dokumentumát a megbízónak rendelkezésre bocsátom, mivel ezen dokumentumok igazolják a családfa adatainak hitelességét.

    3. Kiegészítő költségek (utazási és szállás költségek)

    A kutatás úgy adódhat, hogy Magyarország vagy a szomszédos országok levéltáraiban kell hosszabb kutatást végezni. Nem maximalizált ősfakutatás esetén csak a legalább 2 kutatónapot igénybe vevő kutatás után kerül felszámolásra utazási és szállásdíj, melyeket minden esetben számlával igazolok.

    4. Családfa grafikai kidolgozása, nyomdai kivitelezése

    A lezárt leszármazási családfáról 1 db származástani példányt (3–5 m széles, fekete-fehér, színes címerekkel, jel- és adatmagyarázatokkal, stb.) a szolgáltatás részeként megszerkesztek és nyomtattatok ki a megrendelő részére. 

    5. Kiegészítő szolgáltatások

    Az elkészült ősfához igényelhet extra kiegészítő szolgáltatásokat, melyekről külön menüpontokban vagy elérhetőségeinken tájékozódhat. Ezen szolgáltatások közé tartozik a családkönyv szerkesztése, amely a kikutatott családfa történelembe és írott formába való átültetését jelenti. Ezt keményborítós fotókönyv formátumban készítem el. Szintén kemény vagy puhaborítós fotókönyv formátumban készítek forrásalbumot is, amely a kutatás során feltárt összes levéltári forrást származástani számsorrendben felsorakoztatja. Modern szolgáltatásként kérhető az ősfa online családfaszerkesztő/-kezelő felületeken (Family Search, MyHeritage, Ancestry, stb.) való szerkesztése, amely online kapcsolattartási lehetőséget biztosít az élő rokonság számára. Szintén modern lehetőségként rendelhető Videóblog szolgáltatásom, amellyel az ősök lakóhelyeit, történelmi élettereit (lakóház, nemesi kúria, kastély, templom, temető, vasútállomás, stb.) járom végig és rövid videófelvételekkel teszem még közelebbivé őseink életét.