Néveredet-kutatás


Mi is az a néveredet-kutatás?

A klasszikus családfa egy leredukált apai egyenesági változata.
A néveredet-kutatás során a vizsgált személy (lat.: probandus) apai felmenő ágát kutatjuk, amely során egy felfelé tartó és időben visszafelé haladó egyenes családfa ábrát, egy családoszlopot kapunk.

Hány személy kerül ábrázolásra az elkészült családoszlopon?

Az ősfán ábrázolásra kerülnek a vizsgált személy szülei, apai nagyszülei, apai első dédszülei, apai első ükszülei, apai első szépszülei és a további ősszülei, egészen addig amíg az írott források rendelkezésünkre állnak.
Matematikailag az ábrázolt személyek száma ennek megfelelően:
 • 1 vizsgált személy
 • 2 szülő
 • 2 nagyszülő
 • 2 dédszülő
 • 2 ükszülő
 • 2 szépszülő
 • 2 első ősszülő
 • 2 másodősszülő
 • 2 harmadősszülő
 • 2 negyedősszülő
 • 2 ötödősszülő stb.
A vizsgált személytől számított 10 nemzedék például 21 fő apai egyenesági névadó felmenőt eredményezhet.
Azonban sok esetben nem kutatható fel az apai egyeneság minden egyes személye, mivel számos tényező akadályozhatja a kutatást, ezzel csökkenti a vizsgált személy felmenőinek számát:
 • a történelem során elpusztult anyakönyvek
 • az írott források hiánya
 • névazonosságok
 • ősazonosságok (rokonházasságok)
 • törvénytelen származás stb.
Milyen régre nyúlhat vissza a néveredetet bemutató családoszlop?

Körülbelül 200–300 évvel korábban élt ősökig kutatható vissza általában. Az egyházi anyakönyvek segítségével a XVIII. század első feléig lehet visszakutatni az ősöket, ami 10–12 nemzedéket jelent összesen. Az összeírások és egyéb levéltári források segítségével közrendű család esetén a XVII. század második feléig is elérhet az egyeneság. Nemesi ősök esetén ezen akár a középkorig is visszanyúlhat az okleveles források és történelmi leszármazási táblák (családfák) segítségével.

Milyen adatokat ismerhetünk meg a felkutatott személyekről?

A felkutatott személyek nevén túl megismerhetjük az ún. anyakönyvi adataikat:
 • a születés helye és dátuma napra pontosan
 • a házasságkötés helye és dátuma napra pontosan
 • a halál helye és dátuma napra pontosan
Az anyakönyvi adatokon túl a forrásokból megismerhetjük a felkutatott személyek:
 • vallását, felekezeti hovatartozását
 • társadalmi jogállását (főnemes, nemes, polgár, mezővárosi polgár, jobbágy stb.)
 • foglalkozását
 • házasságkötésnél és halálozásnál a családi állapotát (nőtlen, hajadon, özvegy)
 • halálának okát, betegségét
A levéltári forrásokból megismerhetjük továbbá:
 • nemesek esetén címeres- és adománylevelüket, nemességvizsgálataikat, birtokaikat, stb.
 • közrendűek esetén földesurukat, telküket, földjeiket, haszonállataikat, adóterheiket, kötelezettségeiket, stb.
 • katonai szolgálatukat, hol és melyik alakulatnál, fegyvernemnél teljesítettek szolgálatot, stb.

Csak a mai Magyarország területén élt őseimet ismerhetem meg?

Nem. A néveredet-kutatás szolgáltatása a mai, trianoni Magyarország határain túl a történelmi Magyarország, sőt az egykori Osztrák-Magyar Monarchia területére is kiterjed, azonban előzetes kutatások alapján akár Európa, vagy a világ bármely országából származó felmenőt igyekszünk kikutatni.


Mennyi időt vesz igénybe és mennyibe kerül a néveredet-kutatás?

A néveredet-kutatás a leggyorsabban és legkedvezőbb kutatási díjazással kivitelezhető családfakutatási forma. A teljes kutatás lezárását követően kézhez kapod elkészült néveredetet bemutató apai egyenesági családfádat digitális, rendszerint A3 méretű (297 mm x 420 mm) formában, a felkutatott források digitális másolatait, valamint egy rövid kutatási leírást a családnév etimológiájáról és nyelvtörténeti eredetéről.

A néveret-kutatás díja:
80.000 Ft

Igény esetén a megszerkesztett grafikus családfát kinyomtatjuk és postázzuk a megrendelő részére. Ennek nyomdai kivitelezése és postaköltsége többletdíjként kerül felszámolásra!