Teljes õsfakutatás


Mi is az az ősfakutatás?

A klasszikus, szűkebb értelemben vett családfakutatást ősfakutatásnak nevezzük.
Az ősfakutatás során a vizsgált személy (lat.: probandus) minden felmenő ágát kutatjuk, amely során egy felfelé szélesedő és időben visszafelé haladó családfa ábrát kapunk.


Hány személy kerül ábrázolásra az elkészült ősfán?

Az ősfán ábrázolásra kerülnek a vizsgált személy szülei, nagyszülei, dédszülei, ükszülei, szépszülei és a további ősszülei, egészen addig amíg az írott források rendelkezésünkre állnak.
Matematikailag az ábrázolt személyek száma ennek megfelelően:
 • 1 vizsgált személy
 • 2 szülő
 • 4 nagyszülő
 • 8 dédszülő
 • 16 ükszülő
 • 32 szépszülő
 • 64 első ősszülő
 • 128 másodősszülő
 • 256 harmadősszülő
 • 512 negyedősszülő
 • 1024 ötödősszülő stb.
A vizsgált személytől számított 10 nemzedék tehát akár 2046 fő vérségi felmenőt eredményezhetne összesen!
Azonban ritkán kutatható fel minden vérségi ág minden egyes személye, mivel számos tényező akadályozhatja a kutatást, ezzel csökkenti a vizsgált személy felmenőinek számát:
 • a történelem során elpusztult egyházi anyakönyvek, levéltári iratok
 • az írott források hiánya
 • névazonosságok
 • ősazonosságok (rokonházasságok révén) stb.
A teljes ősfán rendszerint 200–800 személy kerül ábrázolásra!

Milyen régre nyúlhat vissza az ősfa?

Körülbelül 200–300 évvel korábban élt ősökig kutatható vissza általában a családfa legtöbb ága. Az egyházi anyakönyvek segítségével a XVIII. század első feléig lehet visszakutatni az ősöket, ami 10–12 nemzedéket jelent általában. Az összeírások és egyéb levéltári források segítségével közrendű családok esetén a XVII. század második feléig is elérhet egy-egy ága a családnak. Nemesi ősök esetén ezen ágak akár a középkorig is visszanyúlhatnak az okleveles források és történelmi leszármazási táblák (családfák) segítségével.

Milyen adatokat ismerhetünk meg a felkutatott személyekről?

A felkutatott személyek nevén túl megismerhetjük az ún. anyakönyvi adataikat:
 • a születés helye és dátuma napra pontosan
 • a házasságkötés helye és dátuma napra pontosan
 • a halál helye és dátuma napra pontosan
Az anyakönyvi adatokon túl a forrásokból megismerhetjük a felkutatott személyek:
 • vallását, felekezeti hovatartozását
 • társadalmi jogállását (főnemes, nemes, polgár, mezővárosi polgár, jobbágy, zsellér, cseléd, stb.)
 • foglalkozását
 • házasságkötésnél és halálozásnál a családi állapotát (nőtlen, hajadon, özvegy)
 • halálának okát, betegségét
A levéltári forrásokból megismerhetjük továbbá:
 • nemesek esetén címeres- és adománylevelüket, nemességvizsgálataikat, birtokaikat, stb.
 • közrendűek esetén földesurukat, telküket, földjeiket, haszonállataikat, adóterheiket, kötelezettségeiket, stb.
 • katonai szolgálatukat, hol és melyik alakulatnál, fegyvernemnél teljesítettek szolgálatot, stb.

Csak a mai Magyarország területén élt őseimet ismerhetem meg?

Nem. Az ősfakutatás szolgáltatása a mai, trianoni Magyarország határain túl a történelmi Magyarország, sőt az egykori Osztrák-Magyar Monarchia területére is kiterjed, azonban előzetes kutatások alapján akár Európa vagy a világ bármely országából származó ősöket igyekszünk kikutatni.


Mennyi időt vesz igénybe az ősfakutatás?

A teljes ősfakutatás a kiindulási adatok rendelkezésre bocsátását követően, a kutatás megkezdésétől számított 2–4 hónapon belül kerül befejezésre, belföldi kutatás esetén.

Mennyibe kerül az ősfa kutatása?

Minden az írott források lehetőségeitől és a megbízó igényeitől függ. Ön előre meghatározhatja a kutatásra szánt maximális összeget, melyet a megbízási szerződésben a kutatás megkezdésekor rögzítünk. Megbízása esetén csak olyan kutatásért kell fizetnie, amihez „kézzel fogható” digitalizált írott forrást vagy törvényi korlátozás esetén pontos levéltári hivatkozást tudok mellékelni!
Tehát a kutatás díja forrásalapú sikerdíjas formájú, tehát amennyi levéltári forrást sikerül a családfa kutatása során fellelni és digitalizált másolatot készíteni róla, annyi lesz a kutatás végleges díja.

AZ ŐSFAKUTATÁS KÖLTSÉGEI
A forrásalapú díjszámítás
1. Megbízási díj

Az ősfakutatás előtt szükséges egy megbízási díjat megrendelésként kifizetni, melynek összege:
50.000 Ft
Mely összeg az ősfakutatás további költségeibe teljes egészében felszámolásra kerül, mintegy kaucióként.

2. Forrásalapú díjszámítás
 • Anyakönyvi forrás (születés, házasságkötés, halálozás):
  • 1895. X. 1.– 1980. XII. 31.: 1.500 Ft/db (határon túli forrás esetén: 3.000 Ft/db)
  • 1800. I. 1. – 1895. IX. 30.: 1.000 Ft/db (határon túli forrás esetén: 2.000 Ft/db)
  • 1587–1799. XII. 31.: 2.000 Ft/db (határon túli forrás esetén: 4.000 Ft/db)
  • Könyvtári forrás:
   • Digitalizált: 1.500 Ft/db
   • Papír alapú: 1.000 Ft/oldal
   • Levéltári forrás:
    • Digitalizált: 1.500 Ft/db
    • Papír alapú: 1.000 Ft/oldal
    A családfakutatás legfőbb forrásai az anyakönyvek, ezek kutatásával lehet megismerni a felmenők legfőbb életeseményeinek adatait, továbblépni nemzedékről nemzedékre.
    • Az állami vagy polgári anyakönyveket 1895. október 1-től vezetik, és a ma érvényben lévő szigorú törvényi szabályozásai (levéltári törvény: 1995. évi LXVI. tv., 27/2015. EMMI rendelet, anyakönyvi törvény: 2010. évi I. tv., infótörvény: 2011. évi CXII. tv., stb.) miatt ezek kutatása magasabb díjazással kerül felszámításra.
    • A XIX. század (1800-as évek) felekezeti anyakönyvei a legjobban kutatható szegmense az anyakönyveknek, így ennek a kutatási díja a legalacsonyabb.
    • Az XVI–XVIII. század anyakönyveinek a kutatása a későbbiekhez képest jóval több szakértelmet és időt igényel, így ezek kutatási díja a legmagasabb.
    • A könyvtári és levéltári források folyamatosan bővülő digitalizált adatbázisaiból egy-egy forrásrészt oldalszámtól függetlenül egy darabként, a papíralapú forrásoknál a digitalizálási költségek miatt oldalanként kerül felszámításra a kutatási díj.
    Az elkészült családfához minden fellelt forrás digitalizált dokumentumát a megbízónak rendelkezésre bocsátom, mivel ezen dokumentumok igazolják a családfa adatainak hitelességét!

    3. Kiegészítő költségek (utazási és szállás költségek)

    A kutatás úgy adódhat, hogy Magyarország vagy a szomszédos országok levéltáraiban kell hosszabb kutatást végezni. Nem limitált, teljes ősfakutatás esetén csak a legalább 2 kutatónapot igénybe vevő kutatás után kerül felszámolásra utazási és szállásdíj, melyeket minden esetben számlával igazolok.

    4. Családfa grafikai kidolgozása, nyomdai kivitelezése

    Nem limitált, teljes ősfakutatás esetén a lezárt ősfáról származástani ábrát  a szolgáltatás részeként megszerkesztek (3–5 m széles, fekete-fehér, színes címerekkel, jel- és adatmagyarázatokkal, stb.), mely ábrából 1 példányt ingyenesen nyomtattatok ki a megrendelő részére. Szintén nem limitált, teljes ősfakutatás esetén egy 5 vagy 6 nemzedékes, vagy egy néveredet-családfa színes, bekeretezhető és falra szerelhető ábrát is megszerkesztek a szolgáltatás részeként digitálisan, és egy nyomtatott példány is kivitelezésre kerül. A kinyomtatott családfa ábrák postázása teljes ősfakutatás esetén szintén a szolgáltatás részét képezi.
    FONTOS: A megrendelő által kutatási díjban, nemzedékekben vagy családfa-ágakban limitált, tehát nem teljes ősfakutatás esetén a grafikai szerkesztések, nyomdai kivitelezés, valamint a postaköltség is a megrendelőt terheli. Ezek aktuális díjszabásairól érdeklődjön elérhetőségeinken!

    5. Kiegészítő szolgáltatások

    Az elkészült ősfához igényelhet extra kiegészítő szolgáltatásokat, melyekről külön menüpontokban vagy elérhetőségeinken tájékozódhat. Ezen szolgáltatások közé tartozik a családkönyv szerkesztése, amely a kikutatott családfa történelembe és írott formába való átültetését jelenti. Ezt keményborítós fotókönyv formátumban készítem el. Szintén kemény vagy puhaborítós fotókönyv formátumban készítek forrásalbumot is, amely a kutatás során feltárt összes levéltári forrást származástani számsorrendben felsorakoztatja. Modern szolgáltatásként kérhető az ősfa online családfaszerkesztő/-kezelő felületeken (Family Search, MyHeritage, Ancestry, stb.) való szerkesztése, amely online kapcsolattartási lehetőséget biztosít az élő rokonság számára. Szintén modern lehetőségként rendelhető Videóblog szolgáltatásom, amellyel az ősök lakóhelyeit, történelmi élettereit (lakóház, nemesi kúria, kastély, templom, temető, vasútállomás, stb.) járom végig és rövid videófelvételekkel teszem még közelebbivé őseink életét.