Bemutatkozás


Kedves Látogató!

Üdvözlöllek a Probandus Családfakutatás című honlapomon! Biztosíthatom, ez a legmegfelelőbb hely, ha a saját vagy egy számodra kedves személy családfáját szeretnéd megismerni. Szolgáltatásaimban Magyarországon egyedülálló lehetőségeket kínálok:
  • Bízz meg családfád kutatásával, és akár 2 héten belül kézhez kapod kikutatott, grafikus családfádat!
  • Irreális, előre kalkulált kutatási díjak helyett én kizárólag teljesítmény alapú kutatási díjat számolok fel teljes ősfakutatás esetén! Nálam Te határozod meg mekkora összeget kívánsz a kutatásra szánni!
  • A klasszikus családfa (ősfa) kutatásán túl, leszármazási vagy néveredet-kutatás szolgáltatást is kínálok!
  • Te magad szeretnéd elvégezni a családfakutatást, de nem tudod hogy is kezdj hozzá? Szakmai oktatással és tanácsadással segítem a munkádat!
  • Nem csak családod múltjára, hanem esetleg lakóházad, pincéd vagy hétvégi telked történetére vagy kíváncsi? Szűkebb vagy tágabb lakókörnyezeted helytörténetét szeretnéd megismerni? Mindebben szakértő segítségre találsz szolgáltatásaimban!
A nevem Fekete Tamás, okleveles történész és családfakutató vagyok. Engedd meg, hogy röviden bemutatkozzam:

Veszprémben születtem, három fiúgyermek büszke édesapja vagyok. Feleségem is történelemtanár, így családunkat és otthonunkat áthatja a történelem, családunk, nemzetünk és hazánk múltjának szeretete.

Családom, felmenőim
Ahogy a profi és amatőr családfakutatók többségét, engem is a történelem gyermekkorból fakadó szeretete, saját családom történetei és múltja megismerésének vágya indított el a kutatás útjára.
Mint a mai magyar emberek többsége, így jómagam is a történelmi Magyarország különböző szegleteiből származó ősökkel rendelkezem.
Apai felmenőim a Balaton-felvidék római katolikus és evangélikus vallású, nemes és közrendű családjaiból eredtek, mely izgalmas történetekből a legtöbb maradt meg családunk emlékezetében. Anyai nagyapám tősgyökeres makói református családok leszármazottjaként családjának gyermekkori költözései nyomán megszakadtak a Makóhoz kötődő évszázados kötelékek, s csak a szűkebb rokonságra korlátozódott a családi emlékezet. Anyai nagyanyám családja Vas megyei szegénysorú felmenőkkel rendelkezve nem őrzött régi történeteket. Azonban a történelem iránti szeretete folytán történelem szakos középiskolai tanár lett, mely hivatását több mint három évtizeden keresztül végezte. Ezt a szeretetét szívtam magamba gyermekként, s ifjú felnőttként ez indított el hivatásom felé.

Tanulmányaim
Középiskolai tanulmányaimat Magyarország legjobb vidéki gimnáziumában, a veszprémi Lovassy László Gimnáziumban végeztem. Egyetemi történelem alap- (BA) és mesterszak (MA) teljesítésével a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán okleveles történész diplomát szereztem, közép- és kora újkor szakirányon. Ugyanezen egyetemen, történelem tanulmányaimmal párhuzamosan Balkán-tanulmányok posztgraduális képzést végeztem, így Balkán-szakértő oklevéllel is rendelkezem.

Miért engem bízzon meg családfája kutatásával?

A profi családfakutatók jelentős része nem rendelkezik szakirányú történész vagy levéltáros egyetemi képzettséggel, és akár sokéves kutatói tapasztalatuk ellenére sem birtokolnak olyan háttértudást, amellyel tudományos hitelű munkát adhatnának ki a kezükből! Ilyen minőségű családtörténi kutatást Ön csak történész vagy levéltáros képzettségű szakembertől várhat!

A családfakutatáshoz elengedhetetlen bizonyos élő és holt nyelvek ismerete. Az élő nyelvek ismerete az idegennyelvű adatbázisok és a külföldi levéltári gyűjtemények használatához szükséges. A holt nyelvek (latin, ógörög, ószláv, héber, stb.) ismerete a családfakutatás forrásainak feltárása során szükségszerű, hiszen a történeti források ilyen nyelvtudás nélkül értelmezhetetlenek. Nem elhanyagolhatók ugyanakkor a paleográfiai (ti. írástörténeti, régi írás olvasási) ismeretek sem, hiszen a régi korok írásképei még a magyar nyelvű források tekintetében is komoly nehézséget jelenthetnek a kutatás során. Tanulmányaim során angol és francia nyelvből középfokú, német, orosz, cseh, horvát és szerb nyelvekből alapfokú, továbbá latin, ógörög és ószláv nyelvismeretet szereztem, melyeket mind magabiztosan használok kutatásaim során.

Tudományos munkahelyem, tapasztalatom
A történész szaktudásomon túl jelentős tudományos tapasztalattal is rendelkezem, mivel a Magyar Nemzeti Levéltárnak 2013–2018 között levéltáros, 2018–2020 között főlevéltáros munkatársa voltam, 2013 óta máig tagja vagyok a Magyar Levéltárosok Egyesületének.
A családfakutatással, helyesebben családtörténet-kutatással 2007 óta foglalkozom, melyet egyetemi tanulmányaim alatt kezdtem tudományos alapossággal művelni. Mindezt levéltáros szakmai ismeretekkel gazdagítva, 2013 óta hivatásszerűen is űzöm.
A helytörténet-kutatás szempontjából, szűkebb és tágabb lakóhelyem történetének kutatásában 2012 óta
veszek részt tudományos feltáró munkámmal.